Apartament Calipso w Wiśle
Nowoczesny, komfortowy
pełen stylu i klasy

salon apartamentu Calipso Wisła

Wyjątkowy Apartament
w najpiękniejszej
okolicy Beskidu Śląskiego

apartament Calipso na tle miejscowości Wisła

Doskonale wyposażony
nowoczesny apartament
z klasą !

sypialnia apartamentu Calipso Wisła

Apartament Calipso
w Wiśle, to gwarancja
udanego wypoczynku !

Wnętrze apartamentu Calipso w Wiśle

Regulamin wynajmuW celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Osoba korzystająca z apartamentu zwana dalej „Gościem” zobowiązana jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu, klucze do apartamentu nie zostaną wydane.

 2. Płatność za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu (całość kwoty za okres wynajmu pomniejszoną o zaliczkę).

 3. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.

 4. Doba hotelowa trwa od 15:00 w dniu wynajmu do 11:00 dnia następnego.

 5. Przekazanie apartamentu odbywa się o ustalonej wcześniej porze. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściciela lub osobę upoważnioną.

 6. Podczas przekazywania kluczy Gość zapoznaje się ze stanem technicznym wyposażenia apartamentu.

 7. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

 8. Koszt dorobienia klucza w przypadku jego utraty wynosi 100zł , a pilota do bramy 150 zł.

 9. Liczba osób przebywająca w apartamencie powinna odpowiadać liczbie osób zgłoszonych podczas rezerwacji.

 10. Gość apartamentu nie może przekazywać kluczy innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od 7:00 do 22:00.

 12. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22:00 do 6:00 dnia następnego.

 13. W przypadku, gdy Gość w sposób rażący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres

 14. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

 15. Goście i inne osoby korzystające z apartamentu są zobowiązane do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie lub odwiedzających go osób.

 17. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować właściciela lub osobę upoważnioną do obsługi apartamentu.

 18. Przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu Gość ma obowiązek sprawdzenia czy jest on prawidłowo zamknięty (zabezpieczony) na czas nieobecności Gościa.

 19. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia poza apartament rzeczy, które stanowią jego wyposażenie.

 20. Na terenie apartamentu nie są akceptowane zwierzęta.

 21. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenia.

 22. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie odpowiedzialnej za apartament w celu skontrolowania jego stanu jakościowo-ilościowego. Dopiero wówczas Gość może opuścić apartament.
 23. ,
 24. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 300 zł.

 25. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem lokalu a Gościem dotyczy tylko wynajmu lokalu. Kwestie wyżywienia i organizowania sobie wypoczynku leżą po stronie Gościa.Atrakcje Beskidu Śląskiego

atrakcje turystyczne Wisła, atrakcje dla turystów we Wiśle
szlaki turystyczne Wisła w górach
widoki górskie we Wiśle
Wisła zwiedzanie, aquapark Wisła
restauracje we Wiśle
jaskinie Wisła, wodospady Wisła
kuligi letnie i zimowe we Wiśle
park linowy Wisła
tarasy widokowe Wisła w górach